Als je tijdens een lockdown niet veilig bent..

Normal 2e632c4a54c0e3487f8a56e2840984e978b0bda5
30-10-2020 | 12:35

Door de wereldwijde lockdowns en noodgedwongen thuisisolatie als gevolg van de coronacrisis zien we dat spanningen en problemen binnenshuis toenemen. Dit leidt tot meer huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes. Uit onderzoek van ActionAid blijkt dat sinds het begin van de crisis geweld schrikbarend is toegenomen: iIn Oeganda is het aantal geweldsmeldingen verdubbeld. In Bangladesh zien we zelfs een stijging van bijna 1000 procent!

Geweld in vluchtelingenkampen

Onder andere in het vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar, waar bijna een miljoen gevluchte Rohingya leven, is geweld een groot probleem. Dit komt bovenop de al bestaande problemen: een tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen, en de dreiging van COVID-19.

Meer dan 70% van al het geweld tegen vrouwen, vindt plaats in de huiselijke sfeer. Ook in het Rohingya-vluchtelingenkamp gaat het in bijna alle gevallen om geweld door een partner. De oorzaken hiervan zijn toegenomen spanningen en het wegvallen van sociale netwerken, zoals familie. Tegelijk moeten voorzieningen zoals blijf-van-mijn lijfhuizen vaker de deuren sluiten vanwege het risico op besmettingen.

Gevangen in je eigen huis

In veel van de landen waar ActionAid werkt zijn vrouwen beperkt in hun bewegingsruimte buitenshuis. Ze mogen niet zonder begeleiding de deur uit of voelen zich minder veilig op openbare plekken, die vaak gedomineerd worden door mannen. Ook in vluchtelingenkampen voelen vrouwen zich vaak onveilig. Door de coronacrisis en lockdowns blijven vrouwen nóg vaker binnen, wat het risico op huiselijk geweld aanzienlijk vergroot.

Anowara (hierboven op de foto) vluchtte uit Myanmar en verblijft nu in het vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar: “Ik kom veel in de Shanti Khana (‘plek van vrede’, ActionAid’s Women Safe Space – red.). Het is een veilige plek voor vrouwen om bij elkaar te komen en waar we terecht kunnen voor advies. Voor kinderen is er een speelkamer. We hebben er voorlichting gekregen over het coronavirus en mondkapjes leren maken. Ik ben erg dankbaar voor deze plek."

Geweld tijdens crises

 “Een stijging van geweld komt helaas vaak voor tijdens humanitaire rampen”, zegt Jannelieke Aalstein, directeur van ActionAid Nederland, “maar deze cijfers zijn ongehoord.” “COVID-19 is naast een gezondheids- en economische crisis ook echt een geweldscrisis, die tot forse toename van vrouwenmoord, verkrachting en andere vormen van geweld tegen vrouwen leidt”, aldus Aalstein. “Ons onderzoek laat zien dat dit een wereldwijd fenomeen is. Wij roepen regeringen, donoren en de VN op om in actie te komen en vrouwen te beschermen.”

Lokale initiatieven

In het werk van ActionAid zien wij vaak positieve voorbeelden die de effectiviteit en weerbaarheid van lokale organisaties laten zien. Zo is er in Kenia in de lockdown periode in verschillende afgelegen gebieden een SMS-hulplijn opgezet, waar vrouwen die te maken krijgen met geweld terecht kunnen bij getrainde vrijwilligers en zo worden geholpen en doorverwezen. In Bhopal India is een van de opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld met speciale steun toch opengehouden. Toen de nood het hoogst was, transformeerde deze plek ook tot een voedsel hub die duizenden gezinnen zonder werk van voedsel voorzag, rondgebracht door vrouwelijke riksja chauffeurs. Lees het verhaal van chauffeur Talat >>

Dit soort lokale initiatieven, geleid door vrouwen, zijn zo enorm essentieel, zeker in deze moeilijke tijden. Ze verdienen meer aandacht en betere financiële ondersteuning. Daarom maken we samen met alle deelnemers van de Women’s RIghts Challenge en vuist tegen geweld en zamelen we geld in voor het werk van ActionAid.

Steun onze Women's Rights Challenge >>