Thomas uit Ghana is een feminist!

Normal 174262d3789d4893df9b3022c52d2b3cd2427bc7
25-10-2019 | 06:00

Geweld tegen vrouwen moet stoppen en het is zeker niet alleen aan vrouwen om daar iets aan te doen. Mannen hebben hier ook een grote rol in. Bijvoorbeeld Thomas uit Ghana. Hij is leraar en in zijn vrije tijd werkt hij eraan om geweld tegen vrouwen in zijn gemeenschap te stoppen.

Thomas lid van COMBAT, een Community Based Anti-Violence Team. Samen met andere vrijwilligers (mannen en vrouwen) gaat hij langs deuren en scholen om voorlichting te geven over vrouwenrechten. Hij probeert, waar mogelijk, geweldsincidenten te voorkomen én steunt slachtoffers. Als zij aangifte doen bij de politie gaat hij bijvoorbeeld mee om te helpen.

Geweld is een maatschappijbreed probleem

ActionAid ziet geweld, en een ongelijke behandeling van vrouwen en andere achtergestelde groepen, als een maatschappijbreed probleem. We pakken dit dan ook op meerdere niveaus aan: lokaal, nationaal en internationaal, en richten ons op de onderliggende oorzaken van scheve machtsverhoudingen en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. We werken nauw samen met lokale partnerorganisaties die goed bekend zijn met de context in de specifieke landen. En natuurlijk met de gemeenschappen zelf, waar vrouwen bijvoorbeeld door RELFECT-circles de problemen identificeren waar ze tegenaan lopen.

Iedereen kan meehelpen

Bij voorlichting en training wordt de hele gemeenschap betrokken. Zodoende zijn er ook veel mannen die zich inzetten voor vrouwenrechten. Bijvoorbeeld in Ghana, waar COMBAT-squats langs huizen, kerken en scholen gaan om het probleem bespreekbaar te maken. Of in Somaliland, waar jongens strijden tegen meisjesbesnijdenis. En omdat vooral mannen nog machtsposities bekleden, zijn ze belangrijke bondgenoten in deze strijd. Mannen kunnen ook zeer zeker feminist zijn.