Nóg meer redenen om je sterk te maken voor vrouwenrechten

Normal 3ba4d95b9c9ea6db84800a48eb5b7085df472dc0
12-09-2019 | 11:54

Overal ter wereld worden vrouwenrechten nog altijd niet gerespecteerd. Wij vinden het onacceptabel dat de rechten van de helft van de wereldbevolking systematisch worden ondermijnd. Niet alleen omdat dat hun basisrecht is als mens, maar ook omdat er een sterk verband is tussen armoede en ongelijkheid en de uitsluiting van vrouwen. 

Geweld tegen vrouwen is helaas wijdverspreid. Dit geweld kent vele vormen. Het kan gaan om huiselijk geweld of verkrachting, waardoor vrouwen worden onderdrukt. Maar ook de angst voor geweld op straat beperkt vrouwen in hun bewegingsvrijheid. Ze zien daardoor bijvoorbeeld af van onderwijs of werk.

Door je samen met ons sterk te maken voor vrouwenrechten, draag jij je steentje bij om de wereld een veiligere en eerlijkere plek te maken voor vrouwen.

Wat maak jij mogelijk door mee te doen?

We zetten ons in voor vrouwenrechten door ons te richten op verschillende aspecten en niveau's – altijd samen met de vrouwen waar het om gaat. Zo helpen we vrouwen een eigen inkomen te verdienen en maken we ons sterk voor een economie die werkt voor vrouwen, versterken we de (leiderschaps)positie van vrouwen, en zetten we ons in voor een betere veiligheid voor vrouwen. Ons werkt richt zich op lokaal, nationaal én internationaal niveau. 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is van alle tijden. Wereldwijd wordt 1 op de 3  vrouwen ooit slachtoffer van geweld. Voor voorvechters van vrouwenrechten ligt dat aantal zelfs nog hoger. 

ActionAid zet zich in voor de bescherming van vrouwen en richt zich op de onderliggende oorzaken van scheve machtsverhoudingen en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zo doen we dat:

  • We voeren campagne voor betere wetgeving die vrouwen beschermt tegen geweld thuis, onderweg en op het werk;
  • We doen onderzoek naar de oorzaken van geweld en dragen oplossingen aan;
  • We geven trainingen zodat vrouwen weten wat hun rechten zijn en hoe ze onrecht kunnen aanpakken;
  • We staan vrouwen die te maken krijgen met geweld bij in rechtszaken;
  • We bieden veilige opvang waar dat nodig is.

ActionAid pakt geweld tegen vrouwen en ongelijkheid bij de kern aan. Zo zorgen we samen voor blijvende verandering.