Waarom vrouwenrechten zo belangrijk zijn

Normal ef45a66be5c05a5b2dfd5e98fd11f7a4e8fa44a2
11-09-2020 | 11:00

Vrouwenrechten vormen een zeer belangrijk onderdeel van ActionAid’s werk. Er is geen land ter wereld waar vrouwen niet worden achtergesteld. ActionAid vindt het onacceptabel dat de rechten van de helft van de wereldbevolking systematisch worden ondermijnd. Niet alleen omdat dat hun basisrecht is als mens, maar ook omdat er een sterk verband is tussen armoede en ongelijkheid en de uitsluiting van vrouwen. 

 

Meld je aan voor de challenge

 

Een vroege achterstand

Op veel plekken in de wereld hebben vrouwen en meisjes nog steeds te maken met ongelijkheid en discriminatie. Vanaf het moment dat ze geboren worden, worden meisjes nadelig behandeld ten opzichte van jongens. Meisjes hebben minder kans om naar school te gaan dan hun broers en wereldwijd treden miljoenen meisjes in het huwelijk als ze nog een kind zijn.

Erkenning en inspraak

ActionAid vindt het belangrijk dat vrouwen zélf kunnen beslissen over lijf en leven. Nog te vaak worden vrouwen niet gehoord in beslissingen die ook hen aangaan: van huishouden tot dorpsraad tot nationale overheid – veelal bepalen mannen. Als gevolg daarvan sluit beleid en wetgeving vaak niet goed aan op de behoeften van vrouwen. Vrouwenrechten zeker stellen begint vaak met het zichtbaar maken van vrouwen en hun wensen, hun directe deelname aan de onderhandeltafel en meer vrouwelijk leiderschap.

Minder inkomen en inspraak over economische beslissingen

Ook tijdens hun werkende leven worden vrouwen achtergesteld. Van alle mensen die onder de armoedegrens van 1 dollar per dag leven, is 70 procent vrouw. Gemiddeld verdienen zij een kwart minder dan mannen. En hoewel vrouwen wereldwijd 65 procent van het werk verrichten, verdienen zij slechts 10 procent van het wereldwijde inkomen. Ze dragen ook de lasten van onbetaalde zorgtaken, waardoor ze bijna 2,5 keer meer werk doen dan mannen.

Vrouwenrechten zijn mensenrechten

Internationaal is vastgelegd dat iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht sekse of afkomst. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat specifieke groepen, waaronder vrouwen, specifieke behoeften en ervaringen hebben die niet over het hoofd mogen worden gezien. Daarom is specifieke aandacht voor vrouwenrechten belangrijk. Dit is onder andere vastgelegd in de conventie tegen discriminatie van vrouwen bij de VN (CEDAW).

Voorbeelden van fundamentele vrouwenrechtenkwesties zijn geweld tegen vrouwen, economische ongelijkheid (waaronder de salariskloof en onbetaalde zorgtaken), seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en de politieke vertegenwoordiging van vrouwen. Van oudsher is het stemrecht van vrouwen een kernthema van vrouwenorganisaties.


Wil jij je ook sterk maken voor vrouwenrechten? Door de Women's Rights Challenge aan te gaan en je te laten sponsoren, steun je het werk van ActionAid en draag je bij aan een betere positie van vrouwen. Meld je nu aan >>